Xúc xích Việt Mỹ

40.000 ₫ /500g/8 Cây/Gói


40.000 ₫ /500g/10 Cây/Gói


40.000 ₫ /500g/11 Cây/Gói


80.000 ₫ /1 Kg/32 Cây/Gói


Đặt Hàng:

Đánh giá khách hàng

5 Sao 0
4 Sao 0
3 Sao 0
2 Sao 0
1 Sao 0