Sò Điệp Singapore

148.000 ₫ /1 Kg

Quy Cách: 90 - 95 Viên/Gói
Trọng Lượng: 1 Kg

Đặt Hàng:

Đánh giá khách hàng

5 Sao 0
4 Sao 0
3 Sao 0
2 Sao 0
1 Sao 0