Há Cảo

35.000 ₫/20 Viên/500 g

35.000 ₫/30 Viên/500 g

35.000 ₫/50 Viên/500 g

Quy Cách: 20 Viên/ Gói
Trọng Lượng: 500 g

Quy Cách: 30 Viên/ Gói
Trọng Lượng: 500 g

Quy Cách: 50 Viên/ Gói
Trọng Lượng: 500 g

Đặt Hàng:

Đánh giá khách hàng

5 Sao 0
4 Sao 0
3 Sao 0
2 Sao 0
1 Sao 0