Bò Viên

46.000 ₫ /130 Viên/500 g

46.000 ₫ /200 Viên/500 g

Quy Cách: 130 Viên/Khay
Trọng Lượng: 500 g

Quy Cách: 200 Viên/Khay
Trọng Lượng: 500 g

Đặt Hàng:

Đánh giá khách hàng

5 Sao 0
4 Sao 0
3 Sao 0
2 Sao 0
1 Sao 0