Gà Xiên Que

60.000 ₫ /500 g

Quy Cách: 11 Xiên/Gói
Trọng Lượng: 500 g

Đặt Hàng:

Đánh giá khách hàng

5 Sao 0
4 Sao 0
3 Sao 0
2 Sao 0
1 Sao 0