Gà Viên

25.000 ₫ /250 g

Quy Cách: 45 - 50 Viên/Gói
Trọng Lượng: 250 g

Đặt Hàng:

Đánh giá khách hàng

5 Sao 0
4 Sao 0
3 Sao 0
2 Sao 0
1 Sao 0